Öppet brev till Anna Ekström

IMG_0347.jpg

Skapa förutsättningar för skolan att jobba med digital kompetens och programmering


IT-branschen i Sverige växer och blir alltmer betydelsefull. Systemutvecklare är idag ett av de allra
vanligaste yrkena.


Vår stora utmaning är att hitta arbetskraft med kompetens och intresse för området. Enligt en färsk
rapport från IT&Telekomföretagen kommer vi ha en brist på 70 000 IT-experter om inte särskilda
insatser görs. Lyckas vi inte rekrytera nya talanger kommer Sveriges position inom IT att vara hotad.


För några år sedan talades det mycket om programmering i skolan. En följd blev att programmering
lades in i grundskolans läroplan som delmoment i matematik och teknik och som en del av digital
kompetens i de övergripande målen. De utvärderingar som gjorts visar att detta arbete inte alls har
varit tillräckligt. Eleverna får inte med sig den förståelse för programmering och de digitala grunder
som krävs i det moderna samhället.


Vi måste inse att på dagens arbetsmarknad är digital kunskap, programmering och systemutveckling
avgörande kompetenser. Skolan speglar inte alls detta. Det riskerar leda till att vi som land halkar
efter.


En avgörande faktor för att eleverna ska få med sig den förståelse vi efterlyser är att vi har
kompetenta lärare. Det är därför mycket bekymmersamt att sju av tio matematiklärare saknar
utbildning i programmering, enligt en undersökning från Lärarnas riksförbund.


Skolan måste ges förutsättningar – tid, budget, kompetens, stöd – till att lyfta digital kompetens och
programmering som en självklar del i alla ämnen. Digitaliseringen påverkar allt i vårt samhälle och är
därför relevant i alla skolämnen. Genom att lägga större vikt vid dessa kunskaper i skolan kommer ITbranschen även att få bättre förutsättningar att rekrytera fler tjejer, vilket är en brist idag och en
strategisk fråga för oss som bransch.


Vi inser att detta inte är helt enkelt och att det krävs både resurser och lärare med rätt kompetens.
Från branschen och civilsamhället hjälper vi gärna till i detta arbete, så att fler får möjlighet att
utveckla sina kunskaper för framtidens arbetsmarknad.


Johan Jacobsson, vd Sylog Sverige AB Disa Jernudd, generalsekreterare Kodcentrum
Johan Strid, vd Prevas AB Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Anna Bäck, vd Kivra AB Peter Vincent, Head of Connected Systems Scania 

 

Jobbar du redan på Sylog?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@sylog.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor